امتیازات ژئوپلتیک حضور بمب‌افکن‌های روسیه در همدان برای دو کشور

امتیازات ژئوپلتیک حضور بمب‌افکن‌های روسیه در همدان برای دو کشور

از دیدگاه پوتین، استقرار هواپیماهای روس در همدان نشان می‌دهد که نیروی هوایی روسیه می‌تواند کاری که زمانی تنها در ید قدرت نیرو هوایی آمریکا بود را انجام دهد: اعزام بمب‌افکن‌های استراتژیک برای مأموریت‌های نظامی در پایگاه‌های عملیاتی کشورهای متحد.

امتیازات ژئوپلتیک حضور بمب‌افکن‌های روسیه در همدان برای دو کشور

(image)

از دیدگاه پوتین، استقرار هواپیماهای روس در همدان نشان می‌دهد که نیروی هوایی روسیه می‌تواند کاری که زمانی تنها در ید قدرت نیرو هوایی آمریکا بود را انجام دهد: اعزام بمب‌افکن‌های استراتژیک برای مأموریت‌های نظامی در پایگاه‌های عملیاتی کشورهای متحد.
امتیازات ژئوپلتیک حضور بمب‌افکن‌های روسیه در همدان برای دو کشور

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...