تلفات سنگین طالبان در بغلان

تلفات سنگین طالبان در بغلان

دفتر مطبوعاتی لشکر ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان اعلام کرد که حملات سنگین هوایی علیه مواضع طالبان در استان بغلان انجام داده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است.

تلفات سنگین طالبان در بغلان

(image)

دفتر مطبوعاتی لشکر ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان اعلام کرد که حملات سنگین هوایی علیه مواضع طالبان در استان بغلان انجام داده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است.
تلفات سنگین طالبان در بغلان

دانلود سرا

ممکن است بپسندید...