در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری و فیشهای نجومی وجود ندارد

در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری و فیشهای نجومی وجود ندارد

در هفته‌ای که به نام دولت مزین است بیش از هر مطلبی باید گزارشی از محقق شدن ارزشهای حکومت اسلامی به مردم ارائه داد. در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری نیست در دولت اسلامی جایی برای فیشهای نجومی وجود ندارد.

در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری و فیشهای نجومی وجود ندارد

(image)

در هفته‌ای که به نام دولت مزین است بیش از هر مطلبی باید گزارشی از محقق شدن ارزشهای حکومت اسلامی به مردم ارائه داد. در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری نیست در دولت اسلامی جایی برای فیشهای نجومی وجود ندارد.
در دولت اسلامی جایی برای اشرافی‌گری و فیشهای نجومی وجود ندارد

دانلود موزیک

ممکن است بپسندید...