دعوت از فارسی‌زبانان جهان برای نوشتن داستان درباره پیامبر(ص)

دعوت از فارسی‌زبانان جهان برای نوشتن داستان درباره پیامبر(ص)

دومین دوره جشنواره خاتم، با محوریت داستان کوتاه درباره پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود. در این دوره تمامی فارسی‌زبانان می‌توانند آثار داستانی خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

دعوت از فارسی‌زبانان جهان برای نوشتن داستان درباره پیامبر(ص)

(image)

دومین دوره جشنواره خاتم، با محوریت داستان کوتاه درباره پیامبر اکرم(ص) برگزار می‌شود. در این دوره تمامی فارسی‌زبانان می‌توانند آثار داستانی خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
دعوت از فارسی‌زبانان جهان برای نوشتن داستان درباره پیامبر(ص)

پامنا موبایل لپ تاپ

ممکن است بپسندید...