زمان رمی جمرات در حج امسال محدود می‌شود

زمان رمی جمرات در حج امسال محدود می‌شود

وزارت حج عربستان سعودی از محدودیت زمانی رمی جمرات در مراسم حج امسال خبر داد.

زمان رمی جمرات در حج امسال محدود می‌شود

(image)

وزارت حج عربستان سعودی از محدودیت زمانی رمی جمرات در مراسم حج امسال خبر داد.
زمان رمی جمرات در حج امسال محدود می‌شود

قدیر نیوز

ممکن است بپسندید...