سالانه چند واحد خون اهدا می‌شد؟

سالانه چند واحد خون اهدا می‌شد؟

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور با اشاره به اهدای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خونی در سال توسط مردم، گفت: اکنون در زمینه تامین خون و فرآورده های خونی به خودکفایی کامل رسیده ایم.

سالانه چند واحد خون اهدا می‌شد؟

(image)

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور با اشاره به اهدای ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد خونی در سال توسط مردم، گفت: اکنون در زمینه تامین خون و فرآورده های خونی به خودکفایی کامل رسیده ایم.
سالانه چند واحد خون اهدا می‌شد؟

اخبار کارگران

ممکن است بپسندید...