علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

پیشکسوت فوتبال کشورمان بالاخره تصمیم خود را گرفت تا در تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران حضور یابد.

علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

(image)

پیشکسوت فوتبال کشورمان بالاخره تصمیم خود را گرفت تا در تمرین تیم ستارگان فوتبال ایران حضور یابد.
علی کریمی به تیم ستارگان اضافه شد

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...