مراتع طبیعی شازند در آتش سوخت

مراتع طبیعی شازند در آتش سوخت

بر اثر آتش‌سوزی در شهرستان شازند ۱۰ هکتار از مراتع طبیعی در آتش سوخت.

مراتع طبیعی شازند در آتش سوخت

(image)

بر اثر آتش‌سوزی در شهرستان شازند ۱۰ هکتار از مراتع طبیعی در آتش سوخت.
مراتع طبیعی شازند در آتش سوخت

کرمان نیوز

ممکن است بپسندید...