نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی

نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به درخواست آمریکا و ژاپن درباره آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، پشت درهای بسته تشکیل جلسه می‌دهد.

نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی

(image)

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به درخواست آمریکا و ژاپن درباره آزمایش موشکی اخیر کره شمالی، پشت درهای بسته تشکیل جلسه می‌دهد.
نشست شورای امنیت درباره آزمایش موشکی کره شمالی

پرشین موزیک

ممکن است بپسندید...