هشدار فوربس به بوئینگ در خصوص فروش به ایران

هشدار فوربس به بوئینگ در خصوص فروش به ایران

موسسه آمریکایی فوربس درباره فروش هواپیما به ایران هشدار داد و مدعی شد: ایران نیاز به خرید صدها هواپیمای مسافربری ندارد و احتمالا از این هواپیماها برای مقاصد نظامی استفاده خواهد کرد.

هشدار فوربس به بوئینگ در خصوص فروش به ایران

(image)

موسسه آمریکایی فوربس درباره فروش هواپیما به ایران هشدار داد و مدعی شد: ایران نیاز به خرید صدها هواپیمای مسافربری ندارد و احتمالا از این هواپیماها برای مقاصد نظامی استفاده خواهد کرد.
هشدار فوربس به بوئینگ در خصوص فروش به ایران

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...