«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

در سومین نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی «هفته‌ ملی و روز جهانی کودک» بر توجه به مناسبت‌های مذهبی مانند عاشورای حسینی که مصادف با این هفته است تاکید شد.

«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

(image)

در سومین نشست شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی «هفته‌ ملی و روز جهانی کودک» بر توجه به مناسبت‌های مذهبی مانند عاشورای حسینی که مصادف با این هفته است تاکید شد.
«هفته‌ ملی کودک» عاشورایی است

کانون نماز

ممکن است بپسندید...