اعلام نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه های غیردولتی در هفته آینده

اعلام نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه های غیردولتی در هفته آینده

معاون آموزشی وزیرعلوم گفت: نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه‌های غیردولتی تهیه شده و هفته آینده اعلام می شود.

اعلام نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه های غیردولتی در هفته آینده

(image)

معاون آموزشی وزیرعلوم گفت: نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه‌های غیردولتی تهیه شده و هفته آینده اعلام می شود.
اعلام نسخه نهایی سطح بندی دانشگاه های غیردولتی در هفته آینده

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...