باشگاه رئال مادرید به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم شد

باشگاه رئال مادرید به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم شد

مقامات اتحادیه اروپا پروژه احداث برنابئو و دریافت وام بلاعوض از دولت اسپانیا را مصداق بارز جرم اقتصادی دانسته و باشگاه رئال مادرید را به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم کرد.

باشگاه رئال مادرید به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم شد

(image)

مقامات اتحادیه اروپا پروژه احداث برنابئو و دریافت وام بلاعوض از دولت اسپانیا را مصداق بارز جرم اقتصادی دانسته و باشگاه رئال مادرید را به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم کرد.
باشگاه رئال مادرید به دریافت وام غیرقانونی، زمین‌خواری و رشوه متهم شد

موزیک سرا

ممکن است بپسندید...