تسلط شورشیان سوری بر جرابلس

تسلط شورشیان سوری بر جرابلس

نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت گسترده نیروهای ویژه و جنگنده‌های ترکیه و با پشتیبانی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا توانستند داعش را از جرابلس بیرون کنند. این امر باعث شد بسیاری از نیروهای داعش به سمت رقه و الباب بگریزند.

تسلط شورشیان سوری بر جرابلس

(image)

نیروهای ارتش آزاد سوریه با حمایت گسترده نیروهای ویژه و جنگنده‌های ترکیه و با پشتیبانی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا توانستند داعش را از جرابلس بیرون کنند. این امر باعث شد بسیاری از نیروهای داعش به سمت رقه و الباب بگریزند.
تسلط شورشیان سوری بر جرابلس

باران فیلم

ممکن است بپسندید...