تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است

تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب گفت: هر قدر تشکل‌های انقلابی و اصیل موجب استحکام بدنه نظام در بین دانشجویان و دانشگاه‌ها می‌شود، ایجاد تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است.

تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است

(image)

عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب گفت: هر قدر تشکل‌های انقلابی و اصیل موجب استحکام بدنه نظام در بین دانشجویان و دانشگاه‌ها می‌شود، ایجاد تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است.
تشکل‌های یکبار مصرف پروژه‌ای برای تخریب اصول نظام است

پرشین موزیک

ممکن است بپسندید...