تمام مسئولان کشور با فیلتر تلگرام به‎‌خاطر مسائل امنیتی موافقند

تمام مسئولان کشور با فیلتر تلگرام به‎‌خاطر مسائل امنیتی موافقند

با توافق مسئولان کشور، به زودی نرم افزار تلگرام فیلتر خواهد شد.

تمام مسئولان کشور با فیلتر تلگرام به‎‌خاطر مسائل امنیتی موافقند

(image)

با توافق مسئولان کشور، به زودی نرم افزار تلگرام فیلتر خواهد شد.
تمام مسئولان کشور با فیلتر تلگرام به‎‌خاطر مسائل امنیتی موافقند

اخبار دنیای دیجیتال

ممکن است بپسندید...