جنتی: تحریم‌ها برداشته شده!

جنتی: تحریم‌ها برداشته شده!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید همه زنجیرهای تحریم را که می‌رفت دست و پای این ملت را بسته و آنها را خفه کند به یکباره باز کرد.

جنتی: تحریم‌ها برداشته شده!

(image)

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید همه زنجیرهای تحریم را که می‌رفت دست و پای این ملت را بسته و آنها را خفه کند به یکباره باز کرد.
جنتی: تحریم‌ها برداشته شده!

ورزشی

ممکن است بپسندید...