خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هشت هزار میلیارد ریال برای ایجاد و گسترش بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و ارائه خدمات درمانی لازم به آنان لحاظ شده که به زودی جذب و هزینه می‌شود.

خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

(image)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هشت هزار میلیارد ریال برای ایجاد و گسترش بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و ارائه خدمات درمانی لازم به آنان لحاظ شده که به زودی جذب و هزینه می‌شود.
خبر خوش وزیر تعاون برای بازنشستگان

90ورزشی

ممکن است بپسندید...