رویترز: جان کری با پیشنهاداتی برای صلح در یمن به عربستان می‌رود

رویترز: جان کری با پیشنهاداتی برای صلح در یمن به عربستان می‌رود

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع خود می‌گوید وزیر خارجه آمریکا امشب با پیشنهاداتی جدید برای ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح یمن و ایجاد صلح در این کشور به عربستان می‌رود.

رویترز: جان کری با پیشنهاداتی برای صلح در یمن به عربستان می‌رود

(image)

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع خود می‌گوید وزیر خارجه آمریکا امشب با پیشنهاداتی جدید برای ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح یمن و ایجاد صلح در این کشور به عربستان می‌رود.
رویترز: جان کری با پیشنهاداتی برای صلح در یمن به عربستان می‌رود

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...