شبکه ایرانی مهاجرت غیرقانونی در اسپانیا متلاشی شد

شبکه ایرانی مهاجرت غیرقانونی در اسپانیا متلاشی شد

پلیس اسپانیا اعلام کرد که ۴ عضو اصلی یک شبکه مهاجرت غیرقانونی را بازداشت کرده است.

شبکه ایرانی مهاجرت غیرقانونی در اسپانیا متلاشی شد

(image)

پلیس اسپانیا اعلام کرد که ۴ عضو اصلی یک شبکه مهاجرت غیرقانونی را بازداشت کرده است.
شبکه ایرانی مهاجرت غیرقانونی در اسپانیا متلاشی شد

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...