قوی‌ترین مرد عربستان را بشناسید

قوی‌ترین مرد عربستان را بشناسید

محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان، علاوه بر اینکه جانشین ولیعهد، وزیردفاع، معاون نخست وزیر، رئیس شورای اقتصادی و عضو شورای سیاسی و امنیتی است، امپراطوری رسانه‌ای این کشور را نیز تحت سلطۀ خود دارد که طبق گفته ناظران، یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق بلندپروازی‌های وی از جمله رسیدن به تخت پادشاهی است.

قوی‌ترین مرد عربستان را بشناسید

(image)

محمد بن سلمان پسر پادشاه عربستان، علاوه بر اینکه جانشین ولیعهد، وزیردفاع، معاون نخست وزیر، رئیس شورای اقتصادی و عضو شورای سیاسی و امنیتی است، امپراطوری رسانه‌ای این کشور را نیز تحت سلطۀ خود دارد که طبق گفته ناظران، یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق بلندپروازی‌های وی از جمله رسیدن به تخت پادشاهی است.
قوی‌ترین مرد عربستان را بشناسید

تکنولوژی جدید

ممکن است بپسندید...