هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان فردا جلسه دارند

هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان فردا جلسه دارند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری فردا در جلسه رسمی خود به بررسی پیسنهادات واصله و موضوعات جاری می‌پردازند.

هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان فردا جلسه دارند

(image)

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری فردا در جلسه رسمی خود به بررسی پیسنهادات واصله و موضوعات جاری می‌پردازند.
هیأت رئیسه و کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان فردا جلسه دارند

باران فیلم

ممکن است بپسندید...