وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

وزیر اطلاعات از کشته شدن «ابوحفص بلوشی» سرکرده یکی از گروه‌های تروریستی خبر داد

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...