پیام تسلیت روحانی به نخست وزیر ایتالیا

پیام تسلیت روحانی به نخست وزیر ایتالیا

در این لحظات سخت، ملت و دولت ایران همچون گذشته در کنار ملت دوست ایتالیا خواهند بود

پیام تسلیت روحانی به نخست وزیر ایتالیا

(image)

در این لحظات سخت، ملت و دولت ایران همچون گذشته در کنار ملت دوست ایتالیا خواهند بود
پیام تسلیت روحانی به نخست وزیر ایتالیا

مجله اینترنتی

ممکن است بپسندید...