کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

وزیر اطلاعات گفت: اکنون با ناتوی اطلاعاتی که مقابل نظام اسلامی صف‌آرایی کرده مواجه هستیم که به دنبال به چالش کشیدن امنیت نظام اسلامی هستند اما به برکت همکاری و همدلی میان دستگاه‌های نظامی و امنیتی نتوانسته‌اند به نتیجه برسند.

کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

(image)

وزیر اطلاعات گفت: اکنون با ناتوی اطلاعاتی که مقابل نظام اسلامی صف‌آرایی کرده مواجه هستیم که به دنبال به چالش کشیدن امنیت نظام اسلامی هستند اما به برکت همکاری و همدلی میان دستگاه‌های نظامی و امنیتی نتوانسته‌اند به نتیجه برسند.
کشته شدن ابوحفص البلوشی و دستگیری همدستان وی

خبر جدید

ممکن است بپسندید...