۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی موافقت کرد.

۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

(image)

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی موافقت کرد.
۳ رشته جدید به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی اضافه شد

هنر

ممکن است بپسندید...