آخرین وضعیت فروش فیلم‌های روی پرده

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های روی پرده

از روز چهارشنبه یک فیلم اجتماعی به تعداد فیلم‌های روی پرده اضافه شد و در میان آثار به نمایش درآمده اخیر فیلم‌های کمدی و اجتماعی نظر مخاطبان را به خود جلب کرد.

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های روی پرده

(image)

از روز چهارشنبه یک فیلم اجتماعی به تعداد فیلم‌های روی پرده اضافه شد و در میان آثار به نمایش درآمده اخیر فیلم‌های کمدی و اجتماعی نظر مخاطبان را به خود جلب کرد.
آخرین وضعیت فروش فیلم‌های روی پرده

خبر فرهنگیان

ممکن است بپسندید...