برای خوشایند لائیک‌ها از توهین به روحانیون منتسب به رهبری نیز ابا ندارند

برای خوشایند لائیک‌ها از توهین به روحانیون منتسب به رهبری نیز ابا ندارند

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: دولت تمام تلاش خود را برای راضی نگه‌داشتن عده‌ای لائیک و بی‌دین به کار گرفته است.

برای خوشایند لائیک‌ها از توهین به روحانیون منتسب به رهبری نیز ابا ندارند

(image)

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: دولت تمام تلاش خود را برای راضی نگه‌داشتن عده‌ای لائیک و بی‌دین به کار گرفته است.
برای خوشایند لائیک‌ها از توهین به روحانیون منتسب به رهبری نیز ابا ندارند

عکس های جدید

ممکن است بپسندید...