دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی اش در ژنو در خصوص سوریه پیوست.

دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

(image)

استفان دی میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به گفتگوهای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسی اش در ژنو در خصوص سوریه پیوست.
دی میستورا به مذاکرات کری و لاوروف در ژنو پیوست

پرس نیوز

ممکن است بپسندید...