زخمی شدن دهها معترض فلسطینی در کفرقدوم

زخمی شدن دهها معترض فلسطینی در کفرقدوم

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه کفر قدوم در استان قلقیلیه، راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینیان این منطقه را سرکوب کردند.

زخمی شدن دهها معترض فلسطینی در کفرقدوم

(image)

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه کفر قدوم در استان قلقیلیه، راهپیمایی مسالمت آمیز فلسطینیان این منطقه را سرکوب کردند.
زخمی شدن دهها معترض فلسطینی در کفرقدوم

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...