سفر دوره‌ای معاون کِری به خاورمیانه

سفر دوره‌ای معاون کِری به خاورمیانه

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، هفتم تا ۱۲ شهریور برای انجام سفری دوره‌ای به رژیم صهیونیستی، کرانه باختری، اردن و لبنان می‌رود.

سفر دوره‌ای معاون کِری به خاورمیانه

(image)

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، هفتم تا ۱۲ شهریور برای انجام سفری دوره‌ای به رژیم صهیونیستی، کرانه باختری، اردن و لبنان می‌رود.
سفر دوره‌ای معاون کِری به خاورمیانه

اتوبیوگرافی

ممکن است بپسندید...