شهرداران فرانسه، از حکم دادگاه درباره آزاد کردن لباس شنای اسلامی تبعیت نمی‌کنند

شهرداران فرانسه، از حکم دادگاه درباره آزاد کردن لباس شنای اسلامی تبعیت نمی‌کنند

چند شهردار فرانسه، علی‌رغم حکم دادگاه عالی این کشور درباره آزادی استفاده زنان از لباس شنای اسلامی گفته‌اند از این حکم تبعیت نخواهند کرد.

شهرداران فرانسه، از حکم دادگاه درباره آزاد کردن لباس شنای اسلامی تبعیت نمی‌کنند

(image)

چند شهردار فرانسه، علی‌رغم حکم دادگاه عالی این کشور درباره آزادی استفاده زنان از لباس شنای اسلامی گفته‌اند از این حکم تبعیت نخواهند کرد.
شهرداران فرانسه، از حکم دادگاه درباره آزاد کردن لباس شنای اسلامی تبعیت نمی‌کنند

باران فیلم

ممکن است بپسندید...