قاتل کانادایی سه نفر را با تیروکمان از پای در آورد!

قاتل کانادایی سه نفر را با تیروکمان از پای در آورد!

خبرگزاری رویترز روزجمعه به نقل از پلیس تورنتو کانادا خبر داد فردی که با پرتاب تیر از کمان سه تن را به قتل رساند دستگیر شد.

قاتل کانادایی سه نفر را با تیروکمان از پای در آورد!

(image)

خبرگزاری رویترز روزجمعه به نقل از پلیس تورنتو کانادا خبر داد فردی که با پرتاب تیر از کمان سه تن را به قتل رساند دستگیر شد.
قاتل کانادایی سه نفر را با تیروکمان از پای در آورد!

مد روز

ممکن است بپسندید...