ورود فرستاده سازمان ملل درامور لیبی به قاهره

ورود فرستاده سازمان ملل درامور لیبی به قاهره

فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی روز جمعه برای دیدار با مسئولان مصری به این کشور سفر کرد.

ورود فرستاده سازمان ملل درامور لیبی به قاهره

(image)

فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی روز جمعه برای دیدار با مسئولان مصری به این کشور سفر کرد.
ورود فرستاده سازمان ملل درامور لیبی به قاهره

نفت آموزش پرورش دولتی

ممکن است بپسندید...