پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

شبکه مستند با تهیه فیلم «یک روز یک وزیر» تلاش کرده است مشغله های کاری یک روز وزیر اقتصاد را به تصویر بکشد.

پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

(image)

شبکه مستند با تهیه فیلم «یک روز یک وزیر» تلاش کرده است مشغله های کاری یک روز وزیر اقتصاد را به تصویر بکشد.
پخش مستند فعالیت ها و دغدغه های یک روز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

خبرگزاری دانشگاه های کشور

ممکن است بپسندید...