گابیگل و ژوائو ماریو با اینتر به توافق رسیدند

گابیگل و ژوائو ماریو با اینتر به توافق رسیدند

گابیگل برزیلی و ژوائو ماریو که به ترتیب در المپیک ریو و یورو ۲۰۱۶ موفق به قهرمانی با تیم های ملی کشورشان شدند، با اینتر به توافق رسیدند.

گابیگل و ژوائو ماریو با اینتر به توافق رسیدند

(image)

گابیگل برزیلی و ژوائو ماریو که به ترتیب در المپیک ریو و یورو ۲۰۱۶ موفق به قهرمانی با تیم های ملی کشورشان شدند، با اینتر به توافق رسیدند.
گابیگل و ژوائو ماریو با اینتر به توافق رسیدند

مرجع سلامتی

ممکن است بپسندید...