۷۴ درصد مخاطبان VOA حضور روسیه در پایگاه همدان را درست می‌دانند

۷۴ درصد مخاطبان VOA حضور روسیه در پایگاه همدان را درست می‌دانند

نظرسنجی یک رسانه فارسی‌زبان خارجی درباره حضور جنگنده‌های روسیه در پایگاه همدان برای جنگ با تروریسم در سوریه نشان می‌دهد، اکثر مخاطبانش آن را «اقدام درست» و در جهت حصول منافع ملی ایران می‌دانند.

۷۴ درصد مخاطبان VOA حضور روسیه در پایگاه همدان را درست می‌دانند

(image)

نظرسنجی یک رسانه فارسی‌زبان خارجی درباره حضور جنگنده‌های روسیه در پایگاه همدان برای جنگ با تروریسم در سوریه نشان می‌دهد، اکثر مخاطبانش آن را «اقدام درست» و در جهت حصول منافع ملی ایران می‌دانند.
۷۴ درصد مخاطبان VOA حضور روسیه در پایگاه همدان را درست می‌دانند

اتومبیل

ممکن است بپسندید...