اثر یائسگی زودهنگام بر ریسک بالای شکستگی استخوان

اثر یائسگی زودهنگام بر ریسک بالای شکستگی استخوان

به گفته محققان، یائسگی قبل از سن ۴۰ سالگی ریسک شکستگی استخوان را افزایش می دهد.

اثر یائسگی زودهنگام بر ریسک بالای شکستگی استخوان

(image)

به گفته محققان، یائسگی قبل از سن ۴۰ سالگی ریسک شکستگی استخوان را افزایش می دهد.
اثر یائسگی زودهنگام بر ریسک بالای شکستگی استخوان

ارتقا اندروید

ممکن است بپسندید...