ممنوعیت حجاب کامل چهره در اماکن عمومی ایالت زاکسن آلمان

ممنوعیت حجاب کامل چهره در اماکن عمومی ایالت زاکسن آلمان

وزیر کشور ایالت زاکسن آلمان از تصمیمات خود برای ممنوع کردن حجاب کامل چهره در اماکن عمومی این ایالت خبر داد.

ممنوعیت حجاب کامل چهره در اماکن عمومی ایالت زاکسن آلمان

(image)

وزیر کشور ایالت زاکسن آلمان از تصمیمات خود برای ممنوع کردن حجاب کامل چهره در اماکن عمومی این ایالت خبر داد.
ممنوعیت حجاب کامل چهره در اماکن عمومی ایالت زاکسن آلمان

کانال تلگرام اکسین چنل

ممکن است بپسندید...