هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

هفته گذشته اخباری از حضور تیم جراحان اروپایی و آمریکایی برای جراحی قلب کودکان در ایران حکایت داشت اما اخبار پشت پرده این دعوت‌ها از هزینه چهار میلیاردی با بودجه بیت‌المال حکایت دارد.

هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

(image)

هفته گذشته اخباری از حضور تیم جراحان اروپایی و آمریکایی برای جراحی قلب کودکان در ایران حکایت داشت اما اخبار پشت پرده این دعوت‌ها از هزینه چهار میلیاردی با بودجه بیت‌المال حکایت دارد.
هزینه ۴ میلیاردی از بودجه بیت‌المال برای حضور نمایشی پزشکان آمریکایی

دانلود ایمو برای گوشی

ممکن است بپسندید...