چه خودروهایی بیشترین مردودی معاینه فنی را دارند؟

چه خودروهایی بیشترین مردودی معاینه فنی را دارند؟

معاون حمل و نقل شهرداری تهران : سه خودرو پراید، پیکان و وانت نیسان بیشترین مردودی را در مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران به علت نقص فنی بالا به خود اختصاص داده اند.

چه خودروهایی بیشترین مردودی معاینه فنی را دارند؟

(image)

معاون حمل و نقل شهرداری تهران : سه خودرو پراید، پیکان و وانت نیسان بیشترین مردودی را در مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران به علت نقص فنی بالا به خود اختصاص داده اند.
چه خودروهایی بیشترین مردودی معاینه فنی را دارند؟

ممکن است بپسندید...