انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از سخنان اخیر روحانی/ آملی لاریجانی: این افترا و توهین به قوه قضائیه است؛ بعد دم از اخلاق هم می‌زنند!

انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از سخنان اخیر روحانی/ آملی لاریجانی: این افترا و توهین به قوه قضائیه است؛ بعد دم از اخلاق هم می‌زنند!

رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از برخی اظهارات در روزهای اخیر تصریح کرد: برخی می گویند قلم ها را به بهانه های واهی نشکنیم یا دهان ها را به بهانه‌ای غیر اساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضاییه است.

انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از سخنان اخیر روحانی/ آملی لاریجانی: این افترا و توهین به قوه قضائیه است؛ بعد دم از اخلاق هم می‌زنند!

(image)

رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از برخی اظهارات در روزهای اخیر تصریح کرد: برخی می گویند قلم ها را به بهانه های واهی نشکنیم یا دهان ها را به بهانه‌ای غیر اساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضاییه است.
انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از سخنان اخیر روحانی/ آملی لاریجانی: این افترا و توهین به قوه قضائیه است؛ بعد دم از اخلاق هم می‌زنند!

دانلود تلگرام

ممکن است بپسندید...