بی‌اعتنایی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به نماز و ادای فریضه نماز

بی‌اعتنایی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به نماز و ادای فریضه نماز

بی احترامی به نماز اول وقت و برگزاری آن در مسجد دانشگاه، آن هم برای یک برنامه با شائبه‌های سیاسی تبلیغاتی، در شهری که به شهر عالمان دین و عرفان معروف است، به هیچ وجه برازنده نیست.

بی‌اعتنایی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به نماز و ادای فریضه نماز

(image)

بی احترامی به نماز اول وقت و برگزاری آن در مسجد دانشگاه، آن هم برای یک برنامه با شائبه‌های سیاسی تبلیغاتی، در شهری که به شهر عالمان دین و عرفان معروف است، به هیچ وجه برازنده نیست.
بی‌اعتنایی رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود به نماز و ادای فریضه نماز

دانلود shareit

ممکن است بپسندید...