ریاست مجلس از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت جلوگیری کند/ سرقت رای مردم خیانتی نابخشودنی است

ریاست مجلس از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت جلوگیری کند/ سرقت رای مردم خیانتی نابخشودنی است

​بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه‌ای نوشتند: ریاست مجلس با پشت کردن به فضاهای بده بستان‌های سیاسی و حراست از استقلال مجلس، از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت، با شدت‌عمل جلوگیری کند.

ریاست مجلس از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت جلوگیری کند/ سرقت رای مردم خیانتی نابخشودنی است

(image)

​بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه بزرگ تهران در بیانیه‌ای نوشتند: ریاست مجلس با پشت کردن به فضاهای بده بستان‌های سیاسی و حراست از استقلال مجلس، از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت، با شدت‌عمل جلوگیری کند.
ریاست مجلس از نفوذ جریانات دل‌بسته به فتنه در خانه ملت جلوگیری کند/ سرقت رای مردم خیانتی نابخشودنی است

دانلود مستقیم تانگو جدید

ممکن است بپسندید...