شب شعر «فانوس» در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

شب شعر «فانوس» در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

مدیر گروه و مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد از برگزاری شب شعری با عنوان شب شعر فانوس با حضور شاعران کشوری و استانی در دانشگاه یزد خبر داد.

شب شعر «فانوس» در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

(image)

مدیر گروه و مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد از برگزاری شب شعری با عنوان شب شعر فانوس با حضور شاعران کشوری و استانی در دانشگاه یزد خبر داد.
شب شعر «فانوس» در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

واتساپ جی بی

ممکن است بپسندید...