نهاد رهبری دست تشکل‌ها را در دانشگاه بازتر کند/ لزوم حفظ فضای پدرانه در موضع گیری‌های نهاد

نهاد رهبری دست تشکل‌ها را در دانشگاه بازتر کند/ لزوم حفظ فضای پدرانه در موضع گیری‌های نهاد

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف گفت: انتظار تشکل‌ها این است که نهاد رهبری دستشان را در فضای دانشگاه بازتر کند، چرا که متاسفانه در یکی دو سال اخیر فضا برای تشکل‌ها بسته شده است.

نهاد رهبری دست تشکل‌ها را در دانشگاه بازتر کند/ لزوم حفظ فضای پدرانه در موضع گیری‌های نهاد

(image)

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف گفت: انتظار تشکل‌ها این است که نهاد رهبری دستشان را در فضای دانشگاه بازتر کند، چرا که متاسفانه در یکی دو سال اخیر فضا برای تشکل‌ها بسته شده است.
نهاد رهبری دست تشکل‌ها را در دانشگاه بازتر کند/ لزوم حفظ فضای پدرانه در موضع گیری‌های نهاد

دانلود مستقیم تانگو جدید

ممکن است بپسندید...