کلینتون و ترامپ دو روی یک سکه هستند/ مذاکرات باید طبق خطوط ترسیم شده رهبری پیش می‌رفت

کلینتون و ترامپ دو روی یک سکه هستند/ مذاکرات باید طبق خطوط ترسیم شده رهبری پیش می‌رفت

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بین دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ایران تفاوتی وجود ندارد، گفت: آنها دو روی یک سکه هستند و قطعا سعادت مردم ایران را نمی‌خواهند.

کلینتون و ترامپ دو روی یک سکه هستند/ مذاکرات باید طبق خطوط ترسیم شده رهبری پیش می‌رفت

(image)

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بین دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ایران تفاوتی وجود ندارد، گفت: آنها دو روی یک سکه هستند و قطعا سعادت مردم ایران را نمی‌خواهند.
کلینتون و ترامپ دو روی یک سکه هستند/ مذاکرات باید طبق خطوط ترسیم شده رهبری پیش می‌رفت

واتساپ جی بی

ممکن است بپسندید...