۲ دختر دانشجو در جریان بارندگی شدید در خرم آباد غرق شدند

۲ دختر دانشجو در جریان بارندگی شدید در خرم آباد غرق شدند

فرماندار خرم آباد گفت: در جریان بارش باران و تگرگ شدید در خرم آباد ۲ دختر دانشجو در داخل کانال مجاور ایستگاه ایاب و ذهاب غرق شدند.

۲ دختر دانشجو در جریان بارندگی شدید در خرم آباد غرق شدند

(image)

فرماندار خرم آباد گفت: در جریان بارش باران و تگرگ شدید در خرم آباد ۲ دختر دانشجو در داخل کانال مجاور ایستگاه ایاب و ذهاب غرق شدند.
۲ دختر دانشجو در جریان بارندگی شدید در خرم آباد غرق شدند

دانلود بیتالک

ممکن است بپسندید...