۷۰۷۰ یمنی کشته و حدود ۳۶۸۱۶ نفر زخمی شدند

۷۰۷۰ یمنی کشته و حدود ۳۶۸۱۶ نفر زخمی شدند

سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار درباره وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها، کمبود پزشک و شیوع انواع بیماری‌ها در یمن، آماری از تلفات انسانی در این کشور جنگ‌زده ارائه کرد.

۷۰۷۰ یمنی کشته و حدود ۳۶۸۱۶ نفر زخمی شدند

(image)

سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار درباره وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها، کمبود پزشک و شیوع انواع بیماری‌ها در یمن، آماری از تلفات انسانی در این کشور جنگ‌زده ارائه کرد.
۷۰۷۰ یمنی کشته و حدود ۳۶۸۱۶ نفر زخمی شدند

نصب بیتالک

ممکن است بپسندید...