اروپا نقش موثرتر و مستقل‌تری را در ایجاد صلح در منطقه ایفا کند

اروپا نقش موثرتر و مستقل‌تری را در ایجاد صلح در منطقه ایفا کند

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، گفت: کشورهای اروپایی و از جمله دانمارک می توانند نقش بهتر ، مستقل تر و موثر تری را در حل موضوعات منطقه ای به ویژه در مبارزه با تروریسم ایفا کنند.

اروپا نقش موثرتر و مستقل‌تری را در ایجاد صلح در منطقه ایفا کند

(image)

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، گفت: کشورهای اروپایی و از جمله دانمارک می توانند نقش بهتر ، مستقل تر و موثر تری را در حل موضوعات منطقه ای به ویژه در مبارزه با تروریسم ایفا کنند.
اروپا نقش موثرتر و مستقل‌تری را در ایجاد صلح در منطقه ایفا کند

دانلود بیتالک

ممکن است بپسندید...